ข่าวประชาสัมพันธ์

อดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและคณะเข้าดูงานสถาบันราชมงคลตะวันออก

ถวายการต้อนรับคณะของพระสังฆราชจากประเทศอินเดียและมีผู้ร่วมขบวนติดตาม

ฝึกอบรมการปลูกเลี้ยงบัวประดับ

อัลบัมรูปกิจกรรม