บัวในสถาบัน

สามารถสั่งจองได้ที่สถาบันบัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ติดต่อ คุณณัฐหทัย แซ่ย่าง โทร : 084-776-7460

BUA008 ทรงกลมแบน

เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 นิ้ว

ราคา  3,000  บาท

BUA007 ทรงรักบี้สูง

สูง 10 นิ้ว

ราคา  2,500  บาท

BUA006 ทรงแชมเปญ

สูง 10.5 นิ้ว

ราคาใบละ  2,000  บาท

BUA005 ทรงกลมวงรี

เส้นผ่านศูนย์กลาง 19 นิ้ว

ราคา  10,000  บาท

BUA004 ทรงลูกจันทร์ไซน์ XL

เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว

ราคา 1,000 บาท

BUA003 ทรงลูกจันทร์ไซน์ L

เส้นผ่านศูนย์กลาง 7 นิ้ว

ราคา  700  บาท

BUA002 ทรงลูกจันทร์ไซน์ M

เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว

ราคา  400  บาท

BUA001 ทรงลูกจันทร์ไซน์ s

เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว

ราคา  200  บาท