ถวายการต้อนรับคณะของพระสังฆราชจากประเทศอินเดียและมีผู้ร่วมขบวนติดตาม

รายละเอียด

สถาบันบัวราชมงคลตะวันออกได้มีโอกาสถวายการต้อนรับคณะของพระสังฆราชจากประเทศอินเดียและมีผู้ร่วมขบวนติดตามเช่น ดร. กากัน มาลิก ผู้แสดงนำในเรื่องเจ้าชายสิทธัตถะและได้ถวายการต้อนรับเจ้านโลดม ทาโนราจากประเทศกัมพูชาที่โดยเสด็จด้วย