คณะบริษัท Kaneya Co.,LTD.. ประเทศญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมชมและดูงานสถาบัวราชมงคลตะวันออก

รายละเอียด

คณะบริษัท Kaneya Co.,LTD... ผู้ผลิตและส่งออกไม้ประดับและวัสดุปลูกแห่งใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมชมและดูงานสถาบัวราชมงคลตะวันออก