ข่าวประชาสัมพันธ์

อดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและคณะเข้าดูงานสถาบันราชมงคลตะวันออก

คุณทองอุไร ลิ้มปิติ อดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและคณะเข้าเยี่ยมชมและดูงานสถาบันราชมงคลตะวันออกและให้ข้อแนะนำในการจัดการเชิงธุรกิจกับสถาบันฯ