ฝึกอบรมการปลูกเลี้ยงบัวประดับ

รายละเอียด

ฝึกอบรมการปลูกเลี้ยงบัวประดับให้กับประชาชนทั่วไป ในงานพฤกษาตะวันออก 
ครั้งที่ 12 ณ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เวลา 10:00 น-14:00 น โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมรับการอบรม 50 คน