ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านสุกิจ นิตย์ธีรานนท์ และคุณนงค์นิตย์ นิตย์ธีรานนท์ ได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันบัวฯโดยมีท่าน ผศ.ดร.ณ.นพชัย ชาญศิลป์ และทีมงานให้การต้อนรับ

| ข่าว, ข่าวประชาสัมพันธ์ | No Comments

| ข่าวประชาสัมพันธ์ | No Comments

สถาบันบัวฯ ขอปิดให้บริการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19 โดยจะเปิดให้บริการเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย ประกาศวันที่ 4 มกราคม 2564

| ข่าวประชาสัมพันธ์ | No Comments

สถาบันบัวฯ ขอปิดให้บริการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19 โดยจะเปิดให้บริการเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย ประกาศวันที่ 4 มกราคม 2564

| ข่าวประชาสัมพันธ์ | No Comments

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ขอขอบคุณ คุณกัมพล ตันสัจจา ประธานบริษัทนงนุชแลนด์สแคป แอนการ์เด้นดีไซน์ จำกัด และทีมจัดสวนของสวนนงนุช ที่มอบพันธุ์ไม้พร้อมกับดำเนินการจัดสวนให้สถาบันบัวฯ เพื่อความสวยงามและเป็นแหล่งศึกษาพันธุ์ไม้ต่อไป

| ข่าวประชาสัมพันธ์ | No Comments

วันที่ 18 กันยายน 2563 คุณ Shuichi Sugi จาก Akatsuka Nursery (Thailand) Co.,Ltd ได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันบัวฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณ.นพชัย ชาญศิลป์ ให้การต้อนรับ

| ข่าวประชาสัมพันธ์ | No Comments

วันที่ 18 กันยายน 2563 คณะครู นักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชาได้เข้าศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการปลูกเลี้ยงบัวประดับ โดยมีท่านผู้อำนวยการสถาบันบัวฯ และคณะให้การต้อนรับ ในครั้งนี้ นายมนัส อารีย์ นักวิชาการเกษตรเป็นวิทยากรในการบรรยาย

| ข่าวประชาสัมพันธ์ | No Comments

ในวันที่ 1 กันยายน 2563 คุณกัมพล ตันสัจจา ประธานบริษัทนงนุชแลนด์สแคป แอนการ์เด้นดีไซน์ จำกัด และคณะเดินทางเข้าพบท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณ.นพชัย ชาญศิลป์ และเยี่ยมชมสถาบันบัวฯ เพื่อขอคำปรึกษาในการปลูกเลี้ยงและจัดแสดงพันธุ์บัวเพื่อการศึกษาตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างสวนนงนุชและสถาบันบัวราชมงคงตะวันออกในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านบัวให้ยั่งยืนต่อไป

| ข่าวประชาสัมพันธ์ | No Comments

ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหารพร้อมบุคลากร สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก เข้าศึกษาดูงาน ณ สวนปานเจริญ สวนมหาปทุม อุทยานเขาสามร้อยยอด และสวนบัวสองพุ่ม

| ข่าวประชาสัมพันธ์ | No Comments

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 สถาบันบัวราชมงคลตะวันออกได้ต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เติมชัย ไชยนุวัติและศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ อุดม คชินทร ที่ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมสถาบันบัวฯ

| ข่าวประชาสัมพันธ์ | No Comments

📢📢เปิดให้บริการเยี่ยมชมตามปกติ 📣📣 สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก เปิดให้บริการตามปกติ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:30 – 16:30 น. โดยมีมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 🌟 1. ผู้เข้าเยี่ยมชมและผู้ใช้สถานที่ต้องผ่านจุดคัดกรองวัดไข้ก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้ง 2. ลงชื่อพร้อมเบอร์โทรติดต่อก่อนเข้าใช้บริการ 3. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 4. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร

| ข่าวประชาสัมพันธ์ | No Comments

บัว อุดมกาญจน์ สถาบันบัวราชมงคลภูมิใจที่ได้สร้างบัวพันธุ์ใหม่สีเหลืองมีกลิ่นหอมแรงและได้ตั้งชื่อให้เพื่อเป็นเกียรติแก่อาจารย์หมออุดม คชินทร ซึ่งเป็นปูชนียบุคคลที่เสียสละทุ่มเทให้ประเทศชาติมาโดยตลอด

| ข่าวประชาสัมพันธ์ | No Comments

สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก ได้ประชุมเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อรองรับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

| ข่าวประชาสัมพันธ์ | No Comments

วันที่ 30 มกราคม 2563 ทางสถาบันบัวราชมงคลตะวันออกได้รับเชิญจากทางสมาคมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออก ให้ร่วมจัดการอบรมการปลูกเลี้ยงบัวประดับให้กับเกษตรหรือผู้เยี่ยมชมที่สนใจ ในงานพฤกษาตะวันออก ครั้งที่ 14 โดยมีท่านผู้อำนวยการสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก อาจารย์รุ่งอรุณ ดอนจันทร์ทอง และ รองผู้อำนวยการสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก อาจารย์วชิราภรณ์ เรือนแป้น ร่วมอบรมในครั้งนี้

| ข่าวประชาสัมพันธ์ | No Comments

ภาพบรรยากาศประกวดบัวงานพฤกษาตะวันออก

| ข่าวประชาสัมพันธ์ | No Comments

วันที่ 22 มกราคม 2563 สถาบันบัวราชมงคลตะวันออกต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากสมาคมบัวและสวนไม้น้ำนานาชาติประกอบด้วยประเทศสหรัฐอเมริกา ราชอาณาจักรเบลเยียม และสาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งนี้ท่าน ผศ.ดร.ณ.นพชัย ชาญศิลป์ ให้การต้อนรับ

| ข่าวประชาสัมพันธ์ | No Comments