ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์
10/07/2023

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณ.นพชัย ชาญศิลป์ ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” ประจำปี 2565 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ในวันศุกร์ที่ 7 ก.ค. 2566 ผู้ช…
ข่าวประชาสัมพันธ์
04/04/2023

Mr.Ozzy Maldonado นักออกแบบสวน พร้อมภรรยา ได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก

วันที่ 4 เมษายน 2566 Mr.Ozzy M…
ข่าวประชาสัมพันธ์
04/04/2023

สถาบันสหวิทยาการนานาชาติจักรพงษภูวนารถ

วันที่ 4 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศา…
ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์
31/03/2023

พ.ต.ต.หญิง สุรีย์วัลย์ ไทยประยูร รองผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ

วันที่ 29 มีนาคม 2566 พ.ต.ต.หญ…
ข่าวประชาสัมพันธ์
26/09/2022

โครงการฝึกอบรมการปลูกบัวหลวง

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 คุ…
ข่าวประชาสัมพันธ์
15/06/2022

ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และคุณชัยวุฒิ สิริเติมทรัพย์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ…
ข่าวประชาสัมพันธ์
15/06/2022

คุณหญิงสุชาดา ศรีเพ็ญ ประธานกรรมการบริหารสวนหลวงร.9

เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.…
ข่าวประชาสัมพันธ์
17/11/2021

ดร.ดนุช ตันเทิดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ในวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 25…
ข่าวประชาสัมพันธ์
15/10/2021

วันที่ 14 ตุลาคม 2554 บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด นำโดย นายภาณุ ถนอมวรสิน กรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณ.นพชัย ชาญศิลป์ ให้การต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์
06/10/2021

ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ

ในวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.25…
ข่าวประชาสัมพันธ์
01/09/2021

ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ท่านอาจารย์ พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก

สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก ขอร่ว…
ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์
19/04/2021

มทร.ตะวันออก ต้อนรับ คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าเยี่ยมชม 3 ศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence)

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์
07/04/2021

ในวันที่ 1เมษายน2564 เวลา15:30 น. คณบดี พร้อมผู้บริหารจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มทร.ตะวันออก และคณะผู้บริหารจาก SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC CO.,LTD. ได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันบัวฯ โดยมีผู้อำนวยการสถาบันบัวฯ และทีมงาน ให้การต้อนรับ

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์
07/04/2021

สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก ได้จัดทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ในวันที่ 1 เมษายน 2564 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรของสถาบันบัว

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์
29/03/2021

วันที่ 26 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก โดยมีท่าน ผศ.ดร.ณ นพชัย ชาญศิลป์ และทีมงานให้การต้อนรับ

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์
26/03/2021

ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก ได้เรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ บรรเจิด บรรยายพิเศษเรื่อง บุคลิกภาพและมารยาทในการต้อนรับ ให้กับบุคลากรของสถาบันบัวฯ เพื่อเป็นประโยชน์ในการต้อนรับแขกผู้เยี่ยมชมของสถาบันต่อไป

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์
25/03/2021

ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก ได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก บรรยายพิเศษเรื่อง แนวความคิดในการจัดตั้งและทิศทางการดำเนินงานของสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก ให้กับบุคคลากรสถาบันบัวฯ ซึ่งท่านคราวดำรงนายกสภามีดำริในการจัดตั้งสถาบันบัวฯขึ้นพร้อมผลักดันให้มีอาคารปฏิบัติการ จนเป็นที่รู้จักเป็นอัตตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์
25/03/2021

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ดร.อรสา ภาววิมล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมกราดำเนินงานของทางสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก โดยมีท่าน ผศ.ดร.ณ นพชัย ชาญศิลป์ และ อาจารย์รุ่งอรุณ ดอนจันทร์ทอง ผู้อำนวยการสถาบันบัวฯ ให้การต้อนรับ

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์
25/03/2021

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ดร. มัลลิกา จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และคณะ เข้าพบ ดร. ณ นพชัย เพื่อสัมภาษณ์ เกี่ยวกับดอกบัวมังคลอุบล ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพื่อจัดทำวิดิทัศน์ เผยแพร่ ในวันสถาปนาของสถาบันฯ

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์
25/03/2021

วันที่23 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.กระจ่าง พันธุมนาวิน เยี่ยมชมการดำเนินของสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก โดยมีผศ.ดร.ณ นพชัย ชาญศิลป์และอาจารย์รุ่งอรุณ ดอนจันทร์ทอง ผู้อำนวยการสถาบันบัวฯ ให้การต้อนรับ

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์
10/03/2021

สถาบันบัวฯ เปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08:30 น.-16:30 น.

สถาบันบัวฯ เปิดให้บริการตามปกต…
ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์
01/03/2021

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านสุกิจ นิตย์ธีรานนท์ และคุณนงค์นิตย์ นิตย์ธีรานนท์ ได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันบัวฯโดยมีท่าน ผศ.ดร.ณ.นพชัย ชาญศิลป์ และทีมงานให้การต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์
12/01/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์
12/01/2021

สถาบันบัวฯ ขอปิดให้บริการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19 โดยจะเปิดให้บริการเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย ประกาศวันที่ 4 มกราคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์
12/01/2021

สถาบันบัวฯ ขอปิดให้บริการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19 โดยจะเปิดให้บริการเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย ประกาศวันที่ 4 มกราคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์
06/10/2020

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ขอขอบคุณ คุณกัมพล ตันสัจจา ประธานบริษัทนงนุชแลนด์สแคป แอนการ์เด้นดีไซน์ จำกัด และทีมจัดสวนของสวนนงนุช ที่มอบพันธุ์ไม้พร้อมกับดำเนินการจัดสวนให้สถาบันบัวฯ เพื่อความสวยงามและเป็นแหล่งศึกษาพันธุ์ไม้ต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์
23/09/2020

วันที่ 18 กันยายน 2563 คุณ Shuichi Sugi จาก Akatsuka Nursery (Thailand) Co.,Ltd ได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันบัวฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณ.นพชัย ชาญศิลป์ ให้การต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์
23/09/2020

วันที่ 18 กันยายน 2563 คณะครู นักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชาได้เข้าศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการปลูกเลี้ยงบัวประดับ โดยมีท่านผู้อำนวยการสถาบันบัวฯ และคณะให้การต้อนรับ ในครั้งนี้ นายมนัส อารีย์ นักวิชาการเกษตรเป็นวิทยากรในการบรรยาย

ข่าวประชาสัมพันธ์
03/09/2020

ในวันที่ 1 กันยายน 2563 คุณกัมพล ตันสัจจา ประธานบริษัทนงนุชแลนด์สแคป แอนการ์เด้นดีไซน์ จำกัด และคณะเดินทางเข้าพบท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณ.นพชัย ชาญศิลป์ และเยี่ยมชมสถาบันบัวฯ เพื่อขอคำปรึกษาในการปลูกเลี้ยงและจัดแสดงพันธุ์บัวเพื่อการศึกษาตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างสวนนงนุชและสถาบันบัวราชมงคงตะวันออกในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านบัวให้ยั่งยืนต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์
01/09/2020

ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหารพร้อมบุคลากร สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก เข้าศึกษาดูงาน ณ สวนปานเจริญ สวนมหาปทุม อุทยานเขาสามร้อยยอด และสวนบัวสองพุ่ม

ข่าวประชาสัมพันธ์
10/08/2020

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 สถาบันบัวราชมงคลตะวันออกได้ต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เติมชัย ไชยนุวัติและศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ อุดม คชินทร ที่ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมสถาบันบัวฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์
10/08/2020

📢📢เปิดให้บริการเยี่ยมชมตามปกติ 📣📣 สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก เปิดให้บริการตามปกติ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:30 – 16:30 น. โดยมีมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 🌟 1. ผู้เข้าเยี่ยมชมและผู้ใช้สถานที่ต้องผ่านจุดคัดกรองวัดไข้ก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้ง 2. ลงชื่อพร้อมเบอร์โทรติดต่อก่อนเข้าใช้บริการ 3. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 4. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร

ข่าวประชาสัมพันธ์
19/07/2020

บัว อุดมกาญจน์ สถาบันบัวราชมงคลภูมิใจที่ได้สร้างบัวพันธุ์ใหม่สีเหลืองมีกลิ่นหอมแรงและได้ตั้งชื่อให้เพื่อเป็นเกียรติแก่อาจารย์หมออุดม คชินทร ซึ่งเป็นปูชนียบุคคลที่เสียสละทุ่มเทให้ประเทศชาติมาโดยตลอด

ข่าวประชาสัมพันธ์
19/07/2020

สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก ได้ประชุมเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อรองรับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข่าวประชาสัมพันธ์
19/07/2020

วันที่ 30 มกราคม 2563 ทางสถาบันบัวราชมงคลตะวันออกได้รับเชิญจากทางสมาคมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออก ให้ร่วมจัดการอบรมการปลูกเลี้ยงบัวประดับให้กับเกษตรหรือผู้เยี่ยมชมที่สนใจ ในงานพฤกษาตะวันออก ครั้งที่ 14 โดยมีท่านผู้อำนวยการสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก อาจารย์รุ่งอรุณ ดอนจันทร์ทอง และ รองผู้อำนวยการสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก อาจารย์วชิราภรณ์ เรือนแป้น ร่วมอบรมในครั้งนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์
19/07/2020

ภาพบรรยากาศประกวดบัวงานพฤกษาตะวันออก

ข่าวประชาสัมพันธ์
16/07/2020

วันที่ 22 มกราคม 2563 สถาบันบัวราชมงคลตะวันออกต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากสมาคมบัวและสวนไม้น้ำนานาชาติประกอบด้วยประเทศสหรัฐอเมริกา ราชอาณาจักรเบลเยียม และสาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งนี้ท่าน ผศ.ดร.ณ.นพชัย ชาญศิลป์ ให้การต้อนรับ