สถาบันบัวฯ เปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08:30 น.-16:30 น. โดยให้ผู้เข้าเยี่ยมชมหรือผู้ใช้บริการ ปฏิบัติตามมาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนี้

1.วัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ที่จุดคัดกรองของสถาบันบัวฯ ทุกครั้งที่เข้าเยี่ยมชมหรือเข้าใช้บริการ
2.สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
3.จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร

About สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก admin