สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก
ที่อยู่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทรศัพท์ :033-136099 ต่อ 1573
e-mail : bua@rmutto.ac.th
Facebook สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก
Youtube : สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก