IMG_E2303
IMG_E2406
IMG_E1348
S__7790595
S__37838869
7664_๒๑๐๖๐๗_1
9664_๒๑๐๖๐๙_20
95186876_3443654145651913_1110609363707363328_o
previous arrow
next arrow

                                                                                                                                                             ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งอรุณ ดอนจันทร์ทอง

                                                                                                                                               รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก

แนะนำหน่วยงาน

           สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นสถาบันแห่งแรกของทวีปเอเชียที่สามารถผสมพันธุ์บัวฝรั่งได้สำเร็จ และสามารถพัฒนาสายพันธุ์บัวขึ้นเองจนได้รับรางวัลจากการประกวดพันธุ์บัวในระดับนานาชาติจำนวนทั้งสิ้น 15 สายพันธุ์ ได้รับรางวัลจากการประกวดมากกว่า 27 รางวัล ได้แก่ มังคลอุบล วันวิสาข์ จุฬารัตน์ เตือนตา ชาญวิทย์ ดวงตาสวรรค์ มายารานี เยาวลักษณ์ เรดไจแอนท์ ตะวันออก ศรีชล มุตตาสินธุ์ ทองข่าย ฟ้าตะวันออก และมหาสมบัติ นอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงพันธุ์บัวที่มีดอกขนาดใหญ่ยักษ์และขนาดเล็กจิ๋วที่สุดในโลกได้อีกด้วยสถาบันบัวฯเป็นธนาคารพันธุกรรมบัวที่มีการรวบรวมพันธุกรรมบัวที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียมีจำนวนไม่น้อยกว่า 500 สายพันธุ์ ทั้งจากการอนุรักษ์พันธุ์บัวพื้นเมืองของไทยและรวบรวมพันธุ์บัวพื้นเมืองจากทั่วทุกภูมิภาคของโลก

Video

วีดีทัศน์แนะนำสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก

วีดีทัศน์บัวสวยงามชนะเลิศสวยสุดในโลก และบัวสวยๆ ที่สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก

วีดีทัศน์จากราชมงคลตะวันออก สู่บัวชนะเลิศระดับโลก