ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันบัวฯ ขอปิดให้บริการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19 โดยจะเปิดให้บริการเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย ประกาศวันที่ 4 มกราคม 2564

About สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก admin