วันที่ 4 เมษายน 2566 Mr.Ozzy Maldonado นักออกแบบสวน พร้อมภรรยา ได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก พร้อมทั้งได้ทำความรู้จักอย่างเป็นทางการกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณ.นพชัย ชาญศิลป์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันฯเพื่อเป็นแนวทางการร่วมมือในอนาคต

About สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก admin