เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 คุณพิเชษ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร จำนวน 50 ท่าน ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก จากกิจกรรม ไปดูความมหัศจรรย์แห่งบัว ไปปลูกบัวหลวง..ที่บางพระซึ่งได้รับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความมหัศจรรย์ของ   บัวหลวง” จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณ.นพชัย ชาญศิลป์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการปลูกบัวหลวง

About สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก admin