ในวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ดร.ดนุช ตันเทิดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะผู้ติดตาม ได้เข้าเยี่ยมชมผลงาน นิทรรศการและผลิตภัณฑ์จากบัว และรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ”ทิศทางการดำเนินงานของสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก”จาก ผศ.ดร.ณ นพชัย ชาญศิลป์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ

About สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก admin